รับออกแบบ และ ผลิตสื่อ สื่อการเรียนการสอน งานวิจัย วิจัยในชั้นเรียน รายงาน 5 บท CAI บทเรียนสำเร็จรูป บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน คอมพิวเตอร์ช่วยสอน ผลงาน ครู คศ.3 เขียนโปรแกรม, พัฒนาเว็บไซต์ โปรเจ็ค Project ครูชำนาญการ ครูชำนาญการพิเศษ ครูเชี่ยวชาญ ครูเชี่ยวชาญพิเศษ
 
ภาษาอังกฤษ
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
Aqua fo Kids
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
สอนการแต่งหน้า (Beauty)
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
สอนการเขียนภาพสีชอล์คฝุ่น (Pastel)
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
วิชาคณิตศาสตร์
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
การงานอาชีพ และเทคโนโลนี
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
ภาษาไทย
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
วิชาสังคม
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group example_group
 
วิชาวิทยาศาสตร์
example_group example_group example_group example_group
example_group example_group example_group